Küresel Gıda Krizi

      Küresel Gıda Krizi için yorumlar kapalı

Birleşik küresel krizler içerisinde boğulan düşüşteki kapitalizm, her adımında insanlığı ve çevresini yıkıma götürmektedir. Kronik beslenme sorunlarından hakiki küresel gıda krizine geçmekteyiz. Harbin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine çok büyük zarar… Daha fazlası »

Sosyalizm veya barbarlık!

      Sosyalizm veya barbarlık! için yorumlar kapalı

Rus emperyalizmi, Ukrayna’dan defol! Ukrayna’da 24 şubat tarihinden beri harp vardır ve bu, milyonlarca mültecinin kaçmasıyla sivil ve asker, on binlerce zayiat ve yaralanmaya yol açmıştır. Rus ordusu başkenti çabuk… Daha fazlası »

Sosyalizm veya barbarlık!

      Sosyalizm veya barbarlık! için yorumlar kapalı

Rus emperyalizmi, Ukrayna’dan defol! Ukrayna’da 24 şubat tarihinden beri harp vardır ve bu, milyonlarca mültecinin kaçmasıyla sivil ve asker, on binlerce ölüm ve yaralanmaya yol açmıştır. Bu harp, dünyanın tüm… Daha fazlası »

Emekçi kadınlar, küresel sosyalizm için teşkilatlanalım!

      Emekçi kadınlar, küresel sosyalizm için teşkilatlanalım! için yorumlar kapalı

Tüm ülkelerde emekçi kadınların hayatı henüz bitmemiş olan COVID salgını ve küresel kapitalist ekonomik kriz sebebiyle kötüleşmiştir. İşsizlik, güvencesizlik, enflasyona dayalı satın alma gücü kaybı, insanca konutlara erişimin zorluğu ve… Daha fazlası »

Kahrolsun Ukrayna’nın Rus emperyalizmi tarafından işgali!

      Kahrolsun Ukrayna’nın Rus emperyalizmi tarafından işgali! için yorumlar kapalı

24 şubat tarihinde Ukrayna’nın Rus birlikleri tarafından işgali, dünyada emperyalizmler arası çatışmaların hızlandığına ve şiddetlendiğine işaret etmektedir. Bu, tüm dünyanın emekçilerine kapitalizmin barbarlığına yegane tarihi alternatifin küresel sosyalizm için teşkilatlı… Daha fazlası »

NATO ve CSTO lağvedilsin! Amerika Avrupa’nın, Rusya Ukrayna’nın işlerine karışmaya son versin!

      NATO ve CSTO lağvedilsin! Amerika Avrupa’nın, Rusya Ukrayna’nın işlerine karışmaya son versin! için yorumlar kapalı

Avrupa’da postal sesleri Nisan 2021 tarihinde Rusya başkanı Putin Ukrayna hududuna 100000 asker yığmış, ardından bunları geri çekmiştir. Kasım ayında tekrar asker yığmıştır. 17 ocak 2022 tarihinde Beyaz Rusya ordusu,… Daha fazlası »

Kazakistan Emekçilerinin İsyanı, Sonuçlar ve Olasılıklar

      Kazakistan Emekçilerinin İsyanı, Sonuçlar ve Olasılıklar için yorumlar kapalı

Sınıflar birbirleriyle mücadele etmekte ve tarih devam etmektedir 1992 senesinde işçi sınıfının iktidarı ele geçirdiği yegane ülke olan SSCB’de Stalinci bürokrasi tarafından yapılan kapitalist restorasyonla birlikte, burjuvazi küresel düzeyde zafer… Daha fazlası »

Avrupa devletlerinin göçmenlere karşı utanç verici politikasına son

      Avrupa devletlerinin göçmenlere karşı utanç verici politikasına son için yorumlar kapalı

Düşüşteki burjuvazi günah keçileri aramaktadır 20. asrın sonundaki ekonomik krizler ve emperyalist merkezlerde kitlesel işsizliğin tekrar ortaya çıkması, ecnebileri şu veya bu şekilde günah keçisi olarak, vaziyetin kötüye gitmesinin suçlusu… Daha fazlası »

Almanya’daki devlet casusluğu mağdurlarıyla dayanışma!

      Almanya’daki devlet casusluğu mağdurlarıyla dayanışma! için yorumlar kapalı

18 kasım tarihinde, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (SGP) Federal Almanya Cumhuriyeti’ne karşı davası Berlin idari mahkemesinde başlayacaktır. Parti, gizli servisler tarafından gözetimine ve Anayasa’yı müdafaa raporunda “sol aşırılık” bölümüne ilave edilmesine… Daha fazlası »

Amerikan emperyalizminin Afgan proletaryasının lehine olmayan tarihi bir mağlubiyeti

      Amerikan emperyalizminin Afgan proletaryasının lehine olmayan tarihi bir mağlubiyeti için yorumlar kapalı

Afgan başkan Eşref Gani’nin 2021 senesinin ağustos ayı ortasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçışı ve ağustos ayının sonunda vatandaşlarını Amerika sefaretlerinden ülke dışına aktaran Amerikan helikopterleri, 2014 senesinden beri işbaşında olan… Daha fazlası »