8 mart, beynelmilel emekçi kadınlar günü

Yayın tarihi .

Kadınların baskıya maruz kalması ve aşırı sömürülmesi, farklı seviyelerde de olsa, dünyanın tüm ülkelerinde yaygındır. Ortaya çıkmasından beri, kapitalizm kadınların boyun eğmesinden istifade etmektedir çünkü bu boyun eğme, kapitalizme kitlesel ölçekte “esnek”, boyun eğmeye eğitilmiş ve ucuz iş gücü sağlayan işçi sınıfının bölünmesinin bir aracıdır. Bu sebeple kadınların maruz kaldıkları baskı, bilhassa çalışan kadınların maruz […]

İran’a karşı Amerikan müdahaleleri son bulsun ! Abluka kaldırılsın !

Yayın tarihi .

14 kasım 2019 tarihinde İran hükumeti benzin fiyatlarının arttırıldığını açıklamıştır. 14 kasım tarihinden 18 kasım tarihine dek tüm ülke kitlelerin öfke patlamasıyla sallanmıştır. 2017-2018 kitle gösterilerinden ürkmüş olan İslam Cumhuriyeti, İnternet’i kesmiş ve isyanı kanlı bir şekilde bastırmıştır. Polis, Besic güçleri (sivil İslamcı milis) ve “Pasdaran” (İslamcı karşı ihtilalin muhafızları) binlerce muhalifi gözaltına almış ve […]

Şili : Piñera defol! Talepler karşılanana dek genel grev ! İşçi hükumeti!

Yayın tarihi .

Haiti, Lübnan, Irak ve Ekvator’da hayat pahalılığına karşı emekçiler ve gençler tarafından yapılan kitlesel gösterilerden sonra aynı şey Şili’de de meydana gelmiştir. Geçtiğimiz 7 ekim tarihinde, aralık 2017’de seçilmiş olan kapitalist ve Renovación Nacional (RN) partisinin lideri Sebastián Piñera’nın hükumeti, başkent Santiago’da toplu taşıma (metro, otobüs, tren) biletlerinin 800 pesodan 830 pesoya (%3,75) zamlanmasına karar […]

Türk ordusu Suriye’den derhal çekilsin!

Yayın tarihi .

6 ekim tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Trump, Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşmüş ve ardından Amerikan ordusunun Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan “özel güçlerinin” huduttan çekilmesini emretmiştir. Bu bölge, 2013 senesinden beri İslamcılarla savaşmış olan Kürt PYD ve milisleri YPG tarafından İslam Devleti’nden geri alınmıştı. PYD ve YPG milisleri, 2016 senesinden itibaren Amerikan ordusundan yardım […]

Hong Kong: Polis baskısı son bulsun, hiçbir askerî müdahale tehdidi yapılmasın!

Yayın tarihi .

Britanya sömürgesinden kapitalist Çin’in “özel bölgesine” Birleşik Krallık, Çin imparatorluğuna karşı 1839 ila 1842 senelerindeki ilk afyon savaşında Hong Kong’u işgal etmiştir. Nankin Antlaşması ile bu bölgeyi ele geçirmiştir. Dünyadan kopuk olmak eski Çin’in devamı için gerekli bir şarttı. Bu kopukluk İngiltere tarafından şiddetli bir şekilde bozulduğundan, eski Çin’in dağılması kaçınılmazdı… İngiltere ihtilali Çin’e getirmişti. […]

AB’deki seçim sonuçları

Yayın tarihi .

Avrupa Birliği Avrupa Birliği bazen yanlış bir şekilde Avrupa olarak değerlendirilmektedir. AB, birleşik bir kıta değildir, millî hudutlarının darlığı sebebiyle 1951 ila 1957 seneleri arasında 6 devlet arasında kurulmuş bir koalisyondur. Bu devletlerin burjuvazileri birleşmeyi becerememişlerdir. AB’nin kendi ordusu yoktur, bütçesi düşüktür (AB’nin gayri safi millî hasılasının %1’i) ve vergi toplamaz.

Amerikan emperyalizmi ile siyonist devlet, İran’dan pençenizi çekin !

Yayın tarihi .

Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyaya hükmetme konusundaki acımasızlığı, ekonomik olarak zayıfladıkları ve çeşitli askeri ve siyasi yenilgiler yaşadıkları için daha da şiddetli bir hal almıştır. Bunun neticesi, çok taraflı müzakerelere ve DTÖ’ye düşmanlık, korumacı tedbirlerin çoğalması, önceki antlaşmalardan çekilmeler ve aşırı militarizm olmuştur. Irak ile Afganistan’ın askeri işgalinin mümkün olmayışı sebebiyle, Rusya ile İran’ın işkenceci Suriye […]

Cezayir : baskı son bulsun, Louisa Hanoune serbest bırakılsın!

Yayın tarihi .

Cezayir halkının rejim ve yolsuzluğuna karşı kitlesel protestoları sadece görünüşte bir değişikliğe sebep olmuştur. Günümüze dek Buteflika ve etrafının sadık müttefikleri olan general Salah ile genelkurmay artık onların aleyhine bir tavır almıştır. Televizyon, 5 mayıs tarihinde Blida Askerî Mahkemesi’nin büyük merdivenlerinin önüne üç kişinin geldiğini göstermiştir: devrik başkanın kardeşi Said Buteflika; güvenlik servislerinin eski koordinatörü […]