BILA ÊRÎŞAN JI BO NA PENABER Û TÊKOŞERÊ KURDAN XILAS BIBE!

      Comentarios desactivados en BILA ÊRÎŞAN JI BO NA PENABER Û TÊKOŞERÊ KURDAN XILAS BIBE!

PDF

Dema 23 kanûnê de mêrkûjek, Li bajarê Parîsê de heremê 10. de “Fransî Navendê Çandê Kurda”n û 2 heb ji diqqanê Kurdan re êrîş Kir. Hevgir Ahmet Kaya navendê çand û Partîyê Karkeren Kurdistan (PKK) yê Fransî Kurd Navendê Demokratîk be hev re li ser wî navê de hatîyê hewandin. PKK li Tirkîyê hatîyê qedexê kirin û Arteşa Erdoxan û Polîsa li pay Têkoşerên e.

Mêrkûj li Demançê xwe 3 heb Milîtanê PKK kûştîyê. û Nav bera wan de ji Parêzkirina Mafê Jinan de Jêhatî Emine Kara jî heye. û 3 Têkoşerên ji hatîyê Birîndar kirin. Emine Kara heta 30 Sala Nava Tirkîyê , û Iraqê û Sûrî û Îranê de li parêzkirinê haqên Kurdan de xebitîyê û tekoşîna xwe kir. berî her tiştî li hemberê devletê Îslamîyê de tekoşînekî bi çek û Sîleh de bidest ketîyê.

Emine Kara li Fransa de ser lêdanê Penaberî kirîyê. Lê ser lêdanê penaberî alîyê devletê Fransî de hatîyê red kirin. PKK li alîyê yekîtîyê Avrupa wekî komekî terorîst hatîyê dîtin. Milîtanên PKK yê li Fransa de bextkirin wî demê de li alîyê tekoşînê teror de hatîyê lêpirsîn kirin. û berî her tiştî li Qabul kirinê Firehkirinê Nato de Erdoxan li Devletê Îsveç Surgin Kirina Têkoşer û Milîtanên PKK xwest. û wî deme jî hatine mişext kirin.

li Devletan Sûrî , Tirkîyê , Iraq û Îranê de Xelqê Kurd li hatîyê Perçe kirin , Guhêztin e Mafê Qederê Kurdan û Damezardinê Devletê xwe li destê Qewetê Emperyalîst û Burjûvayên Tirk û Îran û Sûrî û Îraqê de hatîyê perçe kirin ,û bi koteka wan haqê wan destê wan tê standin.

li Roja me Xelqê Kurd , hem Hûdûd û Sinorê Tirkîyê hem Sûrî de Bindestê Êrîşan Polîs û Artêşan dibînê. û wî demê ji li hemberê tekoşînê devletê Îranê Îslamîye de Kurdan Serhildanêkî Jêhatî Destpê Kirîyê û Ber Destê devletê Îranê de Zilmên Dijwar Dîtin û Kişandin e.

li Êrîşan Nijadperezî û sebebê Êrîşan dijwarî de Qeydê Merkûj hebû, Dema 21. Kanûn 2021 de bi Şûrekî Êrîşê Kampê Penaberîyê Kir. Feqat 12 Kanûn 2022 de bi Serbestîyê Kontrolî de hatîyê berdan û derket derneket dîrekt Êrîşê xwe dest pê kir. li hemberê Kurdan re Rejîman Kurd û Îran de Êrîşê xwe li bi dijwarî û Kotekî kirin tê dît in û , gava kûştînê mêrkûj were ber çavên , û Hemberên Kurdan de komkûjîyê Îstîhbaratê devletan werê ber çavê , miçilgê û şalyarê Karûbarê hundîr wek Darmanin bawerkirine lêkerêkî kesanî yê Mirovekî nijadperezekî Aql û hişê wî serê wî nehişt zor e. bê hiş an ji Xwestinekî yekî de ew lêker hatîbe çêkirin , disa ji Ew Mirovan li Rejîmên Mêrkûj Erdoxan û lêstîkê Sîyasete hemberê Kurdan de hatîyê Xapandin.

  • lazim e kû Teşkîlat û Komên Karkerên de pirskirinekî serbixwe ,sebeban bahsa wî bûyerê bigerin.
  • Parezkirinê Hemû Penaber û Têkoşerê Kurdan de Komekî Karkerên yekgirtî!
  • Mafê Penaberî û penah kirin bila werê nas kirin , Fransa û Avrupa heta hemû cîhanê li pirskirinê Polîsan bila werê Xilas kirin!
  • Serokên Teşkîlat û Komên Karkerê , Hemberê Kurdan de Têkoşînê Arteşî li Sûrî ,ji bo Kişandinê Arteşan Tirkîyê û Berdanê Girtîyan Tirkîyê berê Sefaret û Konsolosîyê lazim e kû çalakî û Pênîşanî bila werê çêkirin û bila amadê bikin!
  • ji bo na Derketinê Sebeba Kûştinê Bajarê Parîs e de yekgirtîyê Enternasyonal Karkeran li bahsa wê bûyer e de bila Komîsyonekî werê peyda kirin!
  • li Kurdistanê Îranê û hemû Xelqê Îranê de bila Kotekkirinê berî her tiştî xilas bikin!
  • Tirkîyê , Îran , Iraq û Sûrî de li Mafê damezrandinê devletê Kurd bila werê nas kirin!
27 Kanûn 2022
Biroyê Kolektîfa Kolektîfê Şoreşê Hertim