Kahrolsun Ukrayna’nın Rus emperyalizmi tarafından işgali!

      Kahrolsun Ukrayna’nın Rus emperyalizmi tarafından işgali! için yorumlar kapalı
24 şubat tarihinde Ukrayna’nın Rus birlikleri tarafından işgali, dünyada emperyalizmler arası çatışmaların hızlandığına ve şiddetlendiğine işaret etmektedir. Bu, tüm dünyanın emekçilerine kapitalizmin barbarlığına yegane tarihi alternatifin küresel sosyalizm için teşkilatlı mücadele olduğunu hatırlatmaktadır.

SSCB’nin parçalanmasından Rus emperyalizminin yeniden doğuşuna

1989 senesinden beri Stalinist SSCB bürokrasisi Doğu Avrupa’da kapitalizmin geri getirilmesini kabul etmiştir; 1991 senesinde devlet şirketlerini yağmalayarak ve mafyalarla birleşerek kapitalist bir sınıf hâline gelmiştir (oligarşi).

Genç Rus emperyalizmi Çeçenistan’ı 1994 ila 1996 senelerinde, ardından 1999 ila 2000 senelerinde zoraki bir şekilde bünyesinde tutmuş ve batılı emperyalizmler ile komşularının kontrolü için ihtilafa girmiştir: 1991 ila 1992 senelerinde Moldova, 2008 senesinde Gürcistan, 2014 senesinde Kırım’ı ilhak ederek ve Donets Havzası’nın bir kısmının kontrolünü ele geçirerek, 2020 sonbaharında Beyaz Rus despotu Lukaşenko’ya gösterilere karşı destek vererek ve ocak 2022 tarihinde Kazakistan’da despot Tokayev’e kuvvetli işçi gösterilerine karşı destekleyerek. Buna, dünyada eli kanlı diktatör Asad’ın yanında durarak, Libya’da satrap Hafter’i, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Mozambik, Sudan gibi ülkelerde de faaliyet gösteren Wagner şirketinin paralı Rus askerleri ile destekleyerek yaptıkları da dahildir. Wagner’in paralı askerlerinin başında olan ve Kremlin’e yakınlığıyla bilinen albay Utkin açıkça bir Nazidir, faaliyetleri hakkında araştırma yapan Rus gazeteciler öldürülmüştür.

Yükselişteki emperyalizmler (Rusya, Çin…) daha saldırgandırlar. Dünyanın paylaşımını sorgulamak, kendilerine bir yer edinmek için bunu sadece eski emperyalizmlerin (Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Büyük Britanya, Almanya, Japonya…) aleyhine yapabilirler. Rus devleti için, Amerikan devletinin yükselişteki Çin kapitalizmiyle mücadeleye ayırdığı öncelik, Avrupa ülkeleri ile Batı Asya’dan göreli çıkış eğilimi, Afganistan’dan dağınık geri çekilişi, Batı emperyalizmlerinin ekonomik ve askeri varlığını gevşetme fırsatı sunmuştur.

Rus kapitalizmi GSMH seviyesine göre küresel ölçekte sadece 12. sıradadır, ama büyük kapitalist gruplar barındırmaktadır (silah tüccarları, enerji, dağıtım, otomobil, hava taşımacılığı). Kendi bünyesinde milli azınlıkları ezmektedir (Çeçenler…), dünyanın 2. ordusuyla mühim bir nükleer cephaneliğe ve en gelişmiş siber harp kabiliyetlerine sahiptir. Devasa petrol ve doğal gaz kaynakları sayesinde Avrupa’nın kalanının doğal gazının %41’ini sağlamaktadır, ki bu Almanya için %70, Macaristan için %80, Avusturya ve Slovakya için %100 seviyesindedir… Rusya dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı, önde gelen nikel ve paladyum üreticisi ve üçüncü büyük çelik ihracatçısıdır…

Rus devleti Ukrayna devletini yok etmek istemektedir

Putin, 2021 kasım ayının ortasından itibaren Ukrayna hududuna birliklerini yığmış ve şu yalanları söylemiştir:

Rusya hiç kimse için bir tehdit oluşturmamaktadır, kendi işlerimizle meşgul oluyoruz ve kendi emniyetimizi sağlamak için tedbirler alıyoruz, hudutlarımıza yakında karşıtlarımızdan provokasyon faaliyetleri olması durumuna karşı. (Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, 14 kasım 2021)
Kasım ayında, Putin Donets Havzasında kendi ayrılıkçı kuklaları ile Ukrayna ordusu arasındaki ihtilafı kızıştırmış, Ukrayna hükumetini buna bir son verilmesini amaçlayan 2015 tarihli Minsk antlaşmalarını sabote etmekle itham etmiştir. Biden, Macron, Johnson, Scholz… silahlı bir çatışma durumunda müdahalede bulunmayacaklarını açıklamışlardır. Rus başkan için, Ukrayna’da müdahalede bulunmak, hükumeti devirmek ve ardından doğrudan Gürcistan’ı tehdit etmek gerçekleştirilebilir bir hedef hâline gelmiştir.

4 şubat tarihinde Putin Çin emperyalizmi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kuvvetlendirmeye özen göstermiştir. Şi ile Putin “beynelmilel ilişkilerin yeni bir döneme girdiklerini” beyan etmişlerdir. Bundan beri Çin emperyalizmi, ihtiyatlı bir şekilde Rus emperyalizmini desteklemekle kendi menfaatlerini müdafaa etmek arasında gidip gelmektedir.

21 şubat tarihinde Putin, Ukrayna’nın Lenin ve Bolşevikler tarafından yaratılmış suni bir devlet olduğunu iddia etmiş ve ayrılıkçı Donets Havzası cumhuriyetlerini tanımıştır. 4 şubat tarihinde, hiçbir delil olmadan Ukrayna rejiminin Nazi olduğunu ve Donets Havzası’nda Ruslara karşı soykırıma başladığını ileri sürmüştür. Bunun hemen ardından, zırhlı araçlar, uçaklar, füzeler ve 150000 kişilik kara birlikleri koordineli bir saldırıya başlamışlardır.

Batılı emperyalizmler birçok harbin mesuliyetini taşımaktadırlar, ve bu harbin sorumluluğunun önemli bir parçası onların üzerine düşmektedir

Batılı emperyalizmler Putin ile Rus devletine hiçbir ders veremezler. İlk olarak tümünün dünyayı yağmalama, ecnebi ülkelerde askeri müdahalelerde bulunma, başka ülkeleri işgal etme, despotik rejimlere destek geçmişi vardır.

İkinci olarak, Amerikan devletiyle NATO müttefikleri, SSCB’nin çöküşünden Rus devletini askeri olarak tehdit etmek için istifade etmişlerdir. Böylece Arnavutluk, Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Karadağ, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Slovenya, NATO mensubu olmuşlardır. Gürcistan’ın katılımı ise ilerlemektedir ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna’nın katılımını desteklemişlerdir. Aralık 2021 tarihinde iden, Johnson, Macron ve Scholz, Putin’in talep ettiği Orta Avrupa’nın tarafsızlaştırılmasını reddetmişlerdir.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırısının başlamasından beri, Amerikan, Fransız, Alman, Büyük Britanyalı vs. emperyalizmler Rus ekonomisine karşı yaptırımlar getirmişler ve aynı zamanda Rusya ve Ukrayna’ya komşu ülkelerde NATO kuvvetlerinin askeri aygıtlarını güçlendirmişlerdir. SPD-Grünen-FDP hükumeti Almanya’nın askeri bütçesini devasa oranda arttırmaya karar vermiştir, diğerleri bunu takip edecektir.

Yaşasın proleter enternasyonalizm! Yaşasın Ukrayna ve Rus halklarının direnişi!

Rus işgalinin başlamasından beri son derece olumsuz bir askeri kuvvet dengesine rağmen gönüllüler ile yedek askerlerin yardım ettiği Ukrayna ordusu direnmekte ve kuşatılan kentleri müdafaa etmektedir. Rus ordusunun taarruzu beklenilenden daha büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Rus askerleri, ki bunların ekseriyeti askere çağrılanlardan oluşmaktadır, “Nazilere” karşı savaşmak yerine “kardeş” bir ülkeyi istila etmektedirler. Ukrayna halkına silah dağıtıldığından dolayı, emekçilerle gençler direnmek için örgütlenmekte, Molotov kokteylleri hazırlamakta, devriye gezmektedirler. Rus ordusu muhtemelen bir partizan harbiyle karşı karşıya kalacaktır.

Medyanın yalan haberlerine ve polis ile yargının baskısına rağmen, Rus nüfusunun bir kısmı cesurca günümüzde işgale karşı çıkmaktadır.

Tüm dünyanın emekçilerinin, sözüm ona barışı sağlamak için batılı devletlerin inisiyatiflerinden bekleyebilecekleri hiçbir şey yoktur, bu, hudutlarda ülkeden kaçmak isteyen Afrikalı ve Avrupalıları ayıran, 2014 senesinden beri milli azınlıklarının haklarını reddeden, orduda faşist gruplara hoşgörü gösteren burjuva Ukrayna devleti için de geçerlidir. Aksine, batılı emperyalizmler yeni çatışmalar hazırlamaktadırlar ve ekonomik ve finansal yaptırımlar evvela Rus emekçilere, ardından ekonomik yansımalarıyla diğer tüm ülkelerin emekçilerine tesir edecektir.

Ekonomik yaptırımlar, Rus emperyalizminin kendisinden on kez daha büyük olan Çin emperyalizmine olan bağımlılığını kuvvetlendirmektedir. Ayrıca, Rus emperyalizminin Ukrayna’daki olası bir başarısı, Çin emperyalizmini kendi hedefleri için yüreklendirecektir, Çin denizinde ve Tayvan için.

Her emperyalist burjuvazi çılgın silahlanma ile ekonomik ve askeri gerilim yarışında çeşitli ülkelerin emekçilerini burjuvazilerinin hangi safta olduğuna göre birbirlerine karşı kışkırtarak kendi işçi sınıfının desteğini almaya çalışmaktadır. Fakat Ukraynalı, Rus, Fransız, İspanyol, Amerikalı, Polonyalı, Beyaz Rus, Romanyalı… emekçiler birbirlerinin düşmanları değildir!

Yaşasın Putin’e karşı Rus proletaryası ile gençliğinin kardeş Ukrayna halkına karşı savaşı önlemek için seferberliği!

Burjuvazi ile milli birliğe hayır! Ukrayna’daki emperyalist müdahaleye karşı birleşik işçi cephesi! Hudutlar Ukraynalı ve tüm ülkelerin mültecilerine açılsın! Kırım’da, tüm Ukrayna’da çok lisanlılığa dönülsün! Tatar, Rus, Beyaz Rus, Moldovalı, Rom, Yahudi, Macar, Rumen… azınlıklara bölgenin tüm ülkelerinde saygı gösterilsin!

Rus birlikleri Ukrayna’dan defolsun! Amerikan, Britanyalı, Fransız, İspanyol, İtalyan birlikleri Orta Avrupa’dan çekilsin! NATO ile CSTO lağvedilsin!

Kahrolsun emperyalizm! Emekçi ihtilali! Sosyalist Avrupa Birleşik Devletleri kurulsun, yaşasın küresel sosyalizm!

1 mart 2022