Cezayir : baskı son bulsun, Louisa Hanoune serbest bırakılsın!

Posté le .

Cezayir halkının rejim ve yolsuzluğuna karşı kitlesel protestoları sadece görünüşte bir değişikliğe sebep olmuştur. Günümüze dek Buteflika ve etrafının sadık müttefikleri olan general Salah ile genelkurmay artık onların aleyhine bir tavır almıştır.

Televizyon, 5 mayıs tarihinde Blida Askerî Mahkemesi’nin büyük merdivenlerinin önüne üç kişinin geldiğini göstermiştir: devrik başkanın kardeşi Said Buteflika; güvenlik servislerinin eski koordinatörü Beşir Tartag ile Tevfik olarak da bilinen ve Cezayir gizli servislerinin (DRS) çeyrek asır boyunca şefi olan Muhammed Medien.

Cezayir Silâhlı Kuvvetleri’nin genelkurmay başkanı ve millî müdafaa bakan yardımcısı Ahmed Gaid Salah, birkaç gün önce bir çete olarak değerlendiği ve devlete karşı komplo kurmakla suçladığı kişilere karşı tehditlerinin sonuna kadar gitmiştir. (El Watan, 6 mayıs)
Askerî mahkeme 9 mayıs tarihinde ayrıca “ordu ve devlete karşı komplolar kurmakla” suçladığı Emekçiler Partisi (PT) genel sekreteri Hanoune’u davası görülecek tarihe dek hapse atmıştır.

Blida Askerî Mahkemesi tarafından tanık olarak çağrılan Emekçiler Partisi genel sekreteri Louisa Hanoune, Said Buteflika ile Tevfik ve Tartag generalleri dosyasıyla vazifelendirilmiş hakim tarafından 5 saatlik sorgulamanın ardından cezaevine gönderilmiştir. (El Watan, 10 mayıs)
21 mayıs tarihinde muhafaza edilen rejime karşı gösterilerde bulunan öğrenciler şiddetle bastırılmışlardır.

Burjuva devlet sindirmeye çalışmaktadır. Tüm ülkelerin işçi teşkilatları göstericilerin bastırılmasına ve politikası ne olursa olsun işçi sınıfından gelen partilerin veya sendikaların herhangi bir yetkilisinin gözaltına alınmasına ve hapse atılmasına karşı protestolarda bulunmalıdırlar.

Basının yanlış olarak “Troçkist” gibi sunduğu PT durumunda, bu politikanın savunulacak hiçbir yanı yoktur. PT, eski tek parti (FLN) ve İslamcılarla (FIS) ile bir koalisyon kurmuş ve iç savaşın ardından Salah – Buteflika rejimi ile yakınlaşmıştı, ki bu onun enternasyonal akımının (Emekçiler ve Halkların Enternasyonal Buluşması) Cezayir’de konferanslar tertip etmesine imkân sağlıyordu.

Ancak işçi sınıfının teşkilatlarını ve yöneticilerini yargılaması gereken burjuva devletin baskı aygıtı değil, işçi sınıfının kendisidir.

Cezayirli emekçiler ve gençler ile enternasyonal dayanışma! Hanoune derhal serbest bırakılsın! Öğrenci göstericiler ile PT yöneticileri hakkındaki tüm kovuşturmalar iptal edilsin! Gösteri, ifade ve teşkilatlanma haklarına saygı gösterilsin!

28 mayıs 2019

Sürekli Devrim Kolektifi