Archives Mensuelles: May 2019

Amerikan emperyalizmi ile siyonist devlet, İran’dan pençenizi çekin !

Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyaya hükmetme konusundaki acımasızlığı, ekonomik olarak zayıfladıkları ve çeşitli askeri ve siyasi yenilgiler yaşadıkları için daha da şiddetli bir hal almıştır. Bunun neticesi, çok taraflı müzakerelere ve DTÖ’ye düşmanlık, korumacı tedbirlerin çoğalması, önceki antlaşmalardan çekilmeler ve aşırı militarizm olmuştur. Irak ile Afganistan’ın askeri işgalinin mümkün olmayışı sebebiyle, Rusya ile İran’ın işkenceci Suriye […]

Cezayir : baskı son bulsun, Louisa Hanoune serbest bırakılsın!

Cezayir halkının rejim ve yolsuzluğuna karşı kitlesel protestoları sadece görünüşte bir değişikliğe sebep olmuştur. Günümüze dek Buteflika ve etrafının sadık müttefikleri olan general Salah ile genelkurmay artık onların aleyhine bir tavır almıştır. Televizyon, 5 mayıs tarihinde Blida Askerî Mahkemesi’nin büyük merdivenlerinin önüne üç kişinin geldiğini göstermiştir: devrik başkanın kardeşi Said Buteflika; güvenlik servislerinin eski koordinatörü […]

AB hudutları mültecilere açılsın, emekçiler için serbest dolaşım hakkı!

1. İnsanların yer değiştirmeleri her zaman var olmuştur. 2. Güncel göçmenlerin büyük çoğunluğu öğrenciler ve maaşlı çalışanlardan oluşmaktadır. 3. İşçi sınıfı esasen uluslararasıdır, bilinçli proletarya tüm ayrımcılıklarla mücadele eder, her yerde hür dolaşım hakkının da dahil olduğu en yüksek demokrasiyi talep eder.

Sudan: ihtilalin zaferi için

Ülkeyi birleştirmekten aciz bir burjuvazi Resmi bağımsızlık sırasında (1956), oluşmakta olan Sudan burjuvazisi siyasi açıdan iki seçenek arasında bölünmüştür. Bunlardan birisi, diğer sınıflara baskın gelmek için din kartını kullanmayı seçmiştir ve çeşitli hareketlerde somutlaşmıştır: Mısır’a düşman olan Ümmet (1945 senesinde kurulmuştur) ve (günümüzde NCP ve PCP arasında bölünmüş) İslami Tüzük Cephesi’nin (ICM) Müslüman Kardeşleri. Diğeri […]

Tüm ülkelerin emekçileri, birleşelim!

Cezayir ve Sudan’daki kitleler, ayrıcalıklı burjuvazilerinin zalim rejimlerine başkaldırmaktadırlar, bir durumda FLN ve ordunun rejimine, diğer durumda ise İslamcılığın ve siyasî polisin rejimine. Bazı işçi militanları, 1994 senesinden beri zenci burjuvazinin partisi ANC ile Güney Afrika kapitalizminin yönetimine katılan COSATU konfederasyonunun yöneticileri ve “komünist” parti ile bağlarını koparmış ve sosyal ihtilale sahip çıkan bir parti […]