Archives Mensuelles: January 2018

İran’da işçi sınıfı başını kaldırmaya başlamıştır

28 aralıktan 5 ocak tarihine dek onbinlerce emekçi ve genç, önemli risklere rağmen İran’ın birçok kentinde gösterilerde bulunmuşlardır. İşçiler, işsizler, çiftçiler ve gençler ekonomik durumlarının iyileştirilmesi talebinde bulunmuş ve İslamcı burjuvazinin despotik rejimine meydan okumuştur.