Archives Mensuelles: September 2015

Yeter artık, hudutlar açılsın!

2000 senesinden beri 30 bini aşkın kişi Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken ölmüştür. Göçmenlerin %30’u Kuzey Afrika ya da Yakın Doğu’dan, %30’u Sahra altı Afrika’dan ve %11’i Afrika Boynuz’undan gelmektedir. 2014 yılında tüm dünyadaki 5000 göçmen ölümünün üçte ikisi Avrupa kapılarında meydana gelmiştir. Ölüm oranı Kanarya adalarından geçişte %2’ye Lampedusa ve Malta’dan geçişte ise %6’ya varmaktadır.