Archives Mensuelles: July 2014

Gazze’ye karşı İsrail’in savaşının derhal durması gerek!
Birleşik, laik ve sosyalist Filistin!

İsrail, Avrupa Yahudilerinin ırkçı ve burjuva Alman devleti tarafından soykırıma uğramalarından önce azınlıkta olan Yahudi milliyetçiliği tarafından tasarımından beri sömürgeci ve yayılmacı bir devlet olduğundan, Filistin Araplarına karşı devamlı bir savaş uygulamaktadır. İsrail, doğuşundan beri Yahudi olmayanları sınır dışı eden ve bunlara karşı büyük çapta terörizm uygulayan bir devlettir ve asla Yahudilerin güvenliğini sağlayamayacaktır. Bu […]