IRAK’IN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN FELLUCE VE NECEF’TEN ELLERİNİZİ ÇEEKİN!
IRAK HALKLARININ ZAFERİ EMPERYALİZMİN ÇÖKÜŞÜDÜR!

      IRAK’IN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN FELLUCE VE NECEF’TEN ELLERİNİZİ ÇEEKİN!
IRAK HALKLARININ ZAFERİ EMPERYALİZMİN ÇÖKÜŞÜDÜR! için
yorumlar kapalı

Emperyalist güçlerin kendi aralarındaki rekabet artıyor. Hepsi dünya halkları için yoksulluğu genelleştirmek, askeri hükmünü dayatmak için saldırıdır. Haiti ve Coted’ivoire, deki müdaheleler, Bosna ve Kosova’nın, işgali, Afganistan ve Irak’ın saldırıları bu günlerde yeniden sömürgeleştirme girişimidir. Bu saldırı halkların anti-emperyalist mücadelesini yükseltmiştir.Gerileme içinde olan kapitalizim, rekabeti ve sömürüyü arttırarak uygulamaktadır. Kapitalist metropollerdeki kazanılmış tüm sosyal ve ekonomik haklar, sosyal ve ekonomik reform adı altında bir bir işçi sınıfının elinden alınmaktadır. Göçmen emekçiler, yerli, işçilerden ayrıştırılarak iki kat daha sömürülmekte ve tehdit edilmekte. İşçi sınıfının bu enternasyonal gününde sahip olduğu tüm devrimci değerler ellerinden
alınmaktadır. Dünyanın tüm işçilerini din, dil, milliyet ve mezhep ayrımı yapmadan, Bosna ve Kosova’nın işgalini Afganistan ve Irak’ın işgaline karşı savaşmaya çağırıyoruz.
Irak ne bir Amerika sömürgesi olmalı, ne de onu on yıldır ambargo ile boğan Birleşmiş Milletlerin himayesi altına girmelidir. Irak’lı kitlelerin askeri zaferi, Birleşmiş Milletler tarafından onaylansın yada onaylanmasın Amerika ve müttefiklerinin derhal kovulmasından geçmektedir.
Türkiye, Irak, Suriye ve İran burjuvaları tarafından ezilen, Kürt ulusunun kendi ulusal kaderini kendisinin belirlemesi gerekir. Bu ise Orta-Doğu sosyalist cumhuriyetler federasyonunun kurulmasından geçmektedir.
Proleter yöntemlerle emperyalist ülkelerin işçi sınıfının kendi ülkelerinin burjuvazisine karşı mücadeleden geçiyor. Bu ise emperyalistlerin silah ve askeri birlik sefkiyatını doğrudan önlemek için işçilerin parti ve sendikalarına, grevler örgütlemeyi, fabrika işgalleri örgütlemeyi dayatma hakkına sahiptirler. İşçilerin emperyalist savaşı kendi burjuvalarına karşı içsavaşa çevirmeleri gerekiyor.
Burjuva ve küçük-burjuva önderleri başka emperyalistlerin planlarına yarayacak politik bir rejim kurmaya çalışoyorlar. Baas’cı, islamist ve Kürt milliyetci burjuva önderleri özel mülkiyeti ve işçilerin sömürülmesini ve emekçi kadının baskı altında tutulmasını savunan kapitalist bir devlet istemektedirler. Bu planlara karşı Irak’ta ki anti-emperyalist mücadeleyi devrimci işçi önderliği ile buluşturmak gerekiyor. Irak devrimi için işçi ve köylü milislerinin örgütlenmesi ve işçi iktidarının organlarının yaratılms gerekiyor.
Arap halkları ve onların örgütlerine karşı, Bush tarafından desteklenen Sharon’un terörist saldırılarının durdurulması, sınır duvarının derhal iptali, Filistin’li sürgünlerin evlerine dönüş hakkı için bölgedeki saldırıların başı olan, İsrail siyonist devletinin yıkılması için, Filistin’deki mücadelenin proleter bir önderlikle birleşmesi için Orta-Doğu sosyalist birleşik devletleri için, proletaryanın Filistin halkıyla beraber enternasyonal dayanışmasının yükseltilmesi gerekiyor.

  • Tüm Orta-Doğu ve Irak’ta Sosyalist Proleter Devrimimin Zaferi İçin!
  • Bütün Emperyalist Devletlere Karşı Mücadele İçin!
  • Irak’ta Emperyalizme Karşı Zaferin, Dünya İşçi Hareketinin Zaferi Olması İçin!
  • Komünizmi Kurmak İçin!
  • Tüm Devrimci ve İşçi Örgütlerinin Marksist Bir Enternasyonalde Birleşmeleri Gerek!
  • Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!


Comite Construcdor por un Partido Revolucionario-Arjantin
Devrimci Parti Güçleri-Türkiye
Fraccion Trotskysta-TCI-Brezilya
Group Bolchevik-Fransa
Group Germinal-İspanya
Lucha Marksist-Peru
Poder Obrero-Bolivya
Poder Obrero-Kolombiya