Archives Mensuelles: May 2004

IRAK’IN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN FELLUCE VE NECEF’TEN ELLERİNİZİ ÇEEKİN!
IRAK HALKLARININ ZAFERİ EMPERYALİZMİN ÇÖKÜŞÜDÜR!

Emperyalist güçlerin kendi aralarındaki rekabet artıyor. Hepsi dünya halkları için yoksulluğu genelleştirmek, askeri hükmünü dayatmak için saldırıdır. Haiti ve Coted’ivoire, deki müdaheleler, Bosna ve Kosova’nın, işgali, Afganistan ve Irak’ın saldırıları bu günlerde yeniden sömürgeleştirme girişimidir. Bu saldırı halkların anti-emperyalist mücadelesini yükseltmiştir.Gerileme içinde olan kapitalizim, rekabeti ve sömürüyü arttırarak uygulamaktadır. Kapitalist metropollerdeki kazanılmış tüm sosyal ve […]