KKE-Syriza hükûmeti!
Burjuva bakanlar dışarı!

Posté le .

Syriza için büyük bir zafer

25 ocakta Yunan çalışanları yığınlar hâlinde ND ve PASOK hükûmetlerinin borçlarını iptal edeceği sözünü veren Syriza’ya (radikal sol koalisyonu: oyların %36,3’ü) oy vermişlerdir. Diğerlerinin bir kısmı, Syriza’ya duydukları güvensizlikten ötürü Stalincilikten türemiş öbür parti, yani KKE (Yunanistan Komünist Partisi: %5,5) lehine oy kullanmışlardır.

2007-2009 yıllarının küresel krizinden beri Yunan kapitalizmini etkileyen bunalımın ve Troyka (AB-IMF-AB Merkez Bankası) ile burjuva hükûmetlerin gerici politikalarının sonuçlarının ceremesini çeken çalışanlar artık bundan bıkmıştır: %27,6 işsizlik, maaşlar için %38 azalma, emekli maaşları içinse %44 düşüş…

Ancak büyük sermaye (ki buna armatörler de dahildir) ve Ortodoks Hristiyan kilisesi (ki en büyük arazi sahibidir) vergiye tabi tutulmamışlardır. Her yerde olduğu gibi “kemer sıkma” kamu sağlığına ve kamu eğitimine darbe vurmuştur fakat polis ve ordu bundan etkilenmemiştir.

Die Linke, Fransız Komünist partisi, NPA ve Sol Parti Syriza hakkında yanılsama ekmektedir. Fransa ve Almanya emekçileri faşizme kayan FN partisinin de desteklediği Syriza partisi için içi boş cümlelerle yetinemezler. Alman ve Fransız işçi teşkilatlarının sorumluluğu ülkelerinin banka ve devletlerinin Yunanistan’dan alacaklarının iptal edilmesi için mücadele etmektir.

Aslında Avrupa Birliğinin verdiği borçlar Yunan devletine borç vermiş olan Yunan, Alman ve Fransız bankalarının kurtarılmasına yaramış ve Yunan ordusunun Alman ve Fransız kapitalist gruplarından silah almaya devam etmesine imkân vermiştir (geçen sene sadece Fransız silahlanma sanayisi için 26 milyar avro).

Burjuva hükûmetleri kurtarmak için 32 “etkinlik günü”

İşçi sınıfının hoşnutsuzluğu sendika yönetimleri tarafından kontrol altında tutulmuş ve bu amaçla 32 “etkinlik günü” düzenlenmiştir, oysa ki bunun yerine genel grev çağrısında bulunsalar, bu, saldırıları etkisizleştirebilir ve ND, PASOK ya da ND-PASOK burjuva hükûmetlerini mağlubiyete uğratabilirdi.

Syriza, KKE ve Antarsya bu saptırmaları desteklemiş ve aynı şekilde parlamentoya saygı gösterme ve seçimleri bekleme çağrısında bulunmuştur. Buna ilâve olarak ND, PASOK veya ND-PASOK hükûmetlerinin meşrutiyetini tanımıştır. Sovyet organların oluşturulması yönünde çağrıda bulunmaktan kaçınmışlardır. Tam tersine, KKE işçi ve öğrenci saflarını bölmüştür: sendikaların bölünmesi, ayrı gösteriler, sağında (Syriza) ve solundaki diğer işçi teşkilatlarına karşı odaklı kampanyalar.

Genel seçimler sonrasında emekçilerin menfaatlerine uygun bir işçi hükûmeti kurulması yönünde ilerlemek yerine bu iki parti birbirlerine sırtlarını dönmüşlerdir. KKE önce Avrupa Birliğinden çıkmayı istemektedir, sanki Yunan kapitalizmi drahmi ile ve hudutları kapatarak daha iyi olabilecekmiş gibi.

Syriza burjuva bir partiyle halk cephesi kurmuştur

Syriza’nin yöneticisinin ilk ziyareti Ortodoks kilisenin liderine olmuştur. Syriza, burjuva ve milliyetçi bir parti olan, ND’nin sağında bölünmeden oluşan, ordu ve kilise ile bağlantıları bulunan, göç ve Yahudi aleyhtarı AN.EL (bağımsız Yunanlar: oyların %4,8’i) ile ittifak kurmuştur. Syriza’nın bahanesi ülkeyi yabancıların pençelerinden kurtarmak isteyen partiler ile millî birlik kurmak gerektiği idi. Dolayısıyla hükûmetin temeli burjuva devlet, kapitalizm ve milliyetçiliktir. Yani devrime, sosyalizme ve enternasyonalizme karşıdır.

Burjuvazi ile mücadele etmeden emekçilerin hayat şartları düzelemez ve faşistler (Altın Şafak: %7; LAOS: %3) güçlenebilir.

Bolşevik parti ile sol sosyalist-devrimci partinin ilk önlemlerinden biri Rus burjuvazisinin borcunun iptali olmuştu.

Çar hükûmetinin, büyük arazi sahiplerinin ve burjuvazinin borçlanmalarını iptal eden sovyet kanunu uluslararası banka ve finans sermayesine vurulmuş ilk darbedir; sovyetlerin iktidarı sermayenin boyunduruğuna karşı uluslararası işçi ayaklanmasının tam zaferine kadar bu yolda emin adımlarla yürüyecektir. (Emekçi ve sömürülen halkın hakları deklarasyonu, sovyetlerin 3. kongresinde kabul edilmiştir, 25 ocak 1918, III, 3)

Syriza ve AN.EL hükûmetinin ilk duyurusu kendi burjuvazisinin Alman ve Fransız burjuvazilerine olan borcunu kabul ettiği yönünde olmuştur ve sadece bu borcun yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir. Emekçiler, bankalar ve ordu için armatörler ve papazlar yerine para ödemeye devam mı etmelidirler?

Aynı şekilde halk cephesi hükûmeti önceki özelleştirmelerin iptal edilmeyeceğini açıklamıştır. NATO’dan çıkmak ve Girit’teki Amerikan askeri üssünün kapatılması da söz konusu değildir.

Burjuvazi ile ilişkilerin kesilmesi için

Oy vermemiş ya da Syriza, KKE, Antarsya, OKDE-EP veya EEK lehine oy kullanmış olsun, Yunan vatandaşı olsun ya da göçmen olsun tüm emekçiler iş yeri, mahalle, köy, koğuş komitelerinde hep birlikte organize olmalıdırlar

  • Syriza’nın burjuvazi ile ilişkisini kesmesi için,
  • özelleştirmeler ve borçların tamamen iptali için,
  • Nazileri, ordu komutanlığının ve isyan kontrolü polisinin (MAT) silahsızlandırılması için,
  • çalışma saatleri ve maaşlar için mobil ölçeği elde etmek için,
  • kilise ile devletin ayrılması için,
  • yabancı emekçilere aynı hakların tanınması için…

Komiteleri ile ve onların merkezileştirmeleri ile proletarya kendi hükûmetini kurabilecek, halkı silahlandırabilecek ve Avrupa sosyalist birleşik devletleri ile sosyalist Akdeniz federasyonu perspektifini açabilecektir. Bunun için yeni bir işçi enternasyonalinin parçası olacak enternasyonalist bir komünist parti kurmak gerekmektedir.

Sürekli devrim kolektifi (Avusturya, Fransa, Peru)