Archives Mensuelles: May 2014

Birinci Cihan Harbinden bir asır sonra kapitalizmin uçuruma yürümesine engel olabilecek yegâne şey uluslararası işçi devrimidir

1914 senesinde emperyalizmler arası dünyayı paylaşma çatışmaları Avrupa’yı tam bir felakete sürükleyip tüm kıtalarda 19 milyon kişinin ölümüne yol açmıştır. Bu katliama mani olabilecek ya da bu süreci kısaltabilecek tek güç bu savaşta hiçbir çıkarı olmayan dünya çapındaki işçi sınıfıydı. Ancak 2. İşçi Enternasyonalinin önde gelen partileri kendi burjuvazilerine teslim olmuş ve çalışanları — enternasyonalin […]